Pozo Timboy está listo para perforación en busca de gas