Petroandina inicia perforación en Timboy X2 para buscar gas